Szukam pracy

Oferty pracy
Aktualne na dzień: 13.07.2024
Wszystkie oferty pracy są na terenie Polski. Przed wysłaniem do nas pracownika na jakiekolwiek stanowisko, prosimy o kontakt telefoniczny:
Dominika
Предложения работы
Актуально на день: 13.07.2024
Все предложения  работы на территории Польши. Перед направлением к нам сотрудника на какую либо должность, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:
Александр
ОКСАНА
JOB OFFERS
Current for the day: 13.07.2024

All job offers are in Poland. Before sending an employee to us for any position, please contact us by phone:

 
Angelina
Pracownik ogólnobudowlany
Wynagrodzenie 21 zł/h przez 1miesiąc, jeśli pracownik się sprawdzi po miesiącu pracy - 23zł/h
 • praca po 8-12h/dziennie; jeden dzień wolny

 • zdarzają się wyjazdy delegacyjne 

 

wymagania:

 • komunikatywny język polski ,

 • prawo jazdy kat. B ,

 • doświadczenie


Praca polega na murowaniu, zbrojeniu, układaniu szalunku, tynkowaniu, szpachlowaniu, gipsowaniu, stawianiu kotew. Cała praca od postawieniu murów do zakończenia, stawiania hal, sklepów, domów jednorodzinnych.

Jeśli pracownik nie sprawdzi się na podanym stanowisku będzie przeniesiony na inne stanowisko za mniejszą stawkę - 20 zł/g.

Nocleg płatny 28 zł/dobę. 

Zapewniamy pomoc w wyrobieniu dokumentów (pesel, meldunek), umowę o pracę, odzież roboczą, szkolenia BHP oraz badania lekarskie.

 
Загальнобудівельний працівник
ставка 21 злотих/год за 1 місяць, якщо працівник добре себе зарекомендував після місяця роботи - 23 злотих/год
 • робота 10-12ч/день; один вихідний

 • можливі відрядження

вимоги:

 • Комунікативна польська мова 

 • Посвідчення водія категорії B,

 • Досвід вітається


Робота полягає в: кладці цегли та блоків, армування, збирання та встановлення опалубки, оштукатурювання, установки анкерів, заливання бетонної суміші тощо. Усі роботи від зведення стін до завершення (складських приміщень, магазинів та приватних будинків).


Якщо працівник не відповідає вимогам зазначеної посади, то його буде переведено на іншу посаду за нижчою ставкою – 20 злотих/год.Оплата за проживання 28 злотих/доба.


Надаємо допомогу в оформленні документів (pesel, meldunek), трудового договору (umowa o prace), посвідку на проживання (karta pobytu), спецодягу, інструктажу з охорони праці та медоглядів.
Construction worker
rate PLN 21/hour for 1 month, if the employee has proven himself well after a month of work - PLN 23/hour
 • work 10-12 hours/day; one day off

 • business trips are possible

requirements:

 • Communicative Polish

 • Driving license category B

 • Experience welcome


The work consists of: laying bricks and blocks, reinforcing, assembling and installing formwork, plastering, installing anchors, pouring concrete mix, etc. All works from building walls to delivery (warehouses, shops and private houses).


If the employee does not meet the requirements of the specified position, then he will be transferred to another position at a lower rate - PLN 20/hour.


Payment for accommodation PLN 28/day.


We assist in the preparation of documents (pesel, meldunek), employment contract (umowa o prace), residence permit (karta pobytu), overalls, safety briefings and medical examinations.

 
Brukarz, pomocnik brukarza
Stawka 20 PLN/h
 • Praca od poniedziałku do piątku - 8-12h; soboty 6-7h, niedziela wolna
 • Wymagania:
  • komunikatywny język polski,
  • prawo jazdy kat. B,
  • mile widziane doświadczenie

Praca polega na układaniu rur kanalizacyjnych, przygotowaniu pod budowę, układaniu kostki i krawężników.

Nocleg płatny 28,00 zł/dobę. Cena w okresie zimowym może ulec zmianie!

Zapewniamy pomoc w wyrobieniu dokumentów (pesel, meldunek), umowę o pracę, odzież roboczą, szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
Асфальтоукладчик, Помощник асфальтоукладчика
ставка 20 злотых / час
 • работа с понедельника по пятницу 8-12ч.; суббота 6-7ч., воскресенье выходной
 • требования:
  • Коммуникативный польский язык,
  • Водительское удостоверение категории B,
  • Опыт приветствуется

Работа заключается в: укладке и подношении тротуарной плитки, бордюров,  очистки рабочего места от растительности, лишнего грунта и тд.

Оплата за ночь 28 злотых/день. Цена в зимний период может измениться!

Оказываем помощь в оформлении документов (pesel, meldunek), трудового договора (umowa o prace), вид на жительство (karta pobytu), спецодежды, инструктажа по охране труда и медосмотров.
Asphalt paver, Paver Assistant
Rate PLN 20 / hour
 • work from Monday to Friday 9.5 hours; Saturday 6 h, Sunday closed


  requirements:


• Communicative Polish,

• Driver's license category B,

• Experience is welcome


The work consists in: digging trenches for sewers, pouring concrete, laying and offering paving slabs, curbs, cleaning the workplace from vegetation, excess soil, etc.Payment for accommodation PLN 28/day.


We assist in the preparation of documents (pesel, meldunek), employment contract (umowa o prace), residence permit (karta pobytu), overalls, safety briefings and medical examinations.

 
Pracownik fizyczny/produkcyjny
Stawka 18 zł/g
 • praca od poniedziałku do piątku - 10-12g; sobota ok 6-8g, niedziela wolna

 • dwuzmianowy system pracy


wymagania:


 • komunikatywny język polski ,

 • prawo jazdy kat. B ,

 • Pragnienie do pracyPraca polega na uboju, rozbiórce, krojeniu, pakowaniu mięsa (kaczki, gęsi, indyk, kurczak) oraz trybowaniu mięsa z elementów gęsich, dzieleniu drobiu. Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek posprzątać stanowisko linii produkcyjnej.

Nocleg płatny 28 zł/dobę.

Zapewniamy pomoc w wyrobieniu dokumentów (pesel, meldunek), umowę o pracę, odzież roboczą, szkolenia BHP oraz badania lekarskie.

 
Різноробочий/працівник продукції
ставка 18 злотих / год
 • робота з понеділка по п'ятницю – близько 10-12 годин; субота близько 6-8 години, неділя вихідний

 •  двозмінна система роботи


   вимоги:


 •   Знання мови вітається,

 •  Посвідчення водія категорії B (вітається).

 •     Бажання працювати


Робота полягає в: убої, вішанні, розборі, обробці, упаковці м'яса птиці (качки, гусака, індички, курки). Після закінчення роботи кожен працівник повинен зробити прибирання робочого місця на виробничій лінії.


Оплата за проживання 28 злотих/доба.


Надаємо допомогу в оформленні документів (pesel, meldunek), трудового договору (umowa o prace), посвідку на проживання (karta pobytu), спецодягу, інструктажу з охорони праці та медоглядів.

 

 
Handyman / product worker
rate PLN 18 / hour
 • work from Monday to Friday - about 10-12 hours; Saturday around 6-8 h, Sunday closed

 • two-shift work system 

  requirements:

 • Communicative Polish

 • Driving license category B (preferred).

 • A desire to work

The work consists in: slaughtering, hanging, parsing, cutting, packing poultry meat (duck, goose, turkey, chicken). After finishing work, each employee is obliged to clean the workplace on the production line.


Payment for accommodation PLN 28/day.


We assist in the preparation of documents (pesel, meldunek), employment contract (umowa o prace), residence permit (karta pobytu), overalls, safety briefings and medical examinations.

 

Nie wiesz jakie dokumenty potrzebujesz do legalnej pracy w Polsce? Zgłoś się do nas w sprawie pozwoleń.

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę Praca Agency na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Praca Agency dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma Praca Agency.
Доводим до вашего сведения, что ответ на ваш вопрос будет предоставлен Praca Agency на указанный адрес электронной почты. Ваши личные данные будут обрабатываться агентством Praca с целью ответа. Предоставление данных является добровольным, но необходимым для получения ответа. Администратором данных является Praca Agency.
გაცნობებთ, რომ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს Praca Agency მოგაწვდით მითითებულ ელ. ფოსტაზე. თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება პრაკას სააგენტოს მიერ პასუხის გაცემის მიზნით. მონაცემების მიწოდება ნებაყოფლობითია, მაგრამ პასუხის მისაღებად აუცილებელია. მონაცემთა ადმინისტრატორია Praca Agency.